คอลเลกชัน: ทั้งหมด

สินค้า 61 รายการ
 • กระเป๋าปฐมพยาบาล PPE ICB PROPack™ ICB
  กระเป๋าปฐมพยาบาล PPE ICB PROPack™ ICB
  ราคาปกติ
  1,900 ฿ 1,776 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  1,900 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล MD Oxygen Shoulder
  Basic First Aid Set
  ราคาปกติ
  7,300 ฿ 6,822 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  7,300 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • อะไหล่ทองเหลือง (สำหรับวาล์ว) QTY.1
  อะไหล่ทองเหลือง (สำหรับวาล์ว) QTY.1
  ราคาปกติ
  100 ฿ 93 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  100 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล GO2™ PRO ICB
  Meret GO2 Pro Kit Black
  ราคาปกติ
  13,300 ฿ 12,430 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  13,300 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล RECOVER™ PRO X ICB
  Meret RECOVER Pro HV
  ราคาปกติ
  19,500 ฿ 18,224 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  19,500 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล OMNI ™ PRO X ICB
  Meret OMNI Pro HV First Aid Bag
  ราคาปกติ
  28,300 ฿ 26,449 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  28,300 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • เร็กกูเรเตอร์สำหรับถังออกซิเจน CGA870
  CGA870 Regulator Meret Thailand
  ราคาปกติ
  2,300 ฿ 2,150 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  2,300 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋า TFAK ™ PRO X
  กระเป๋า TFAK ™ PRO X
  ราคาปกติ
  3,200 ฿ 2,991 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  3,200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • ถังออกซิเจนทางการแพทย์ MD พร้อมกับวาล์วสลัก
  ถังออกซิเจนทางการแพทย์ MD พร้อมกับวาล์วสลัก
  ราคาปกติ
  4,400 ฿ 4,112 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  4,400 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋า EFAK™ PRO X
  กระเป๋า EFAK™ PRO X
  ราคาปกติ
  2,200 ฿ 2,056 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  2,200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋า XTRA FILL™ Pro X ICB
  กระเป๋า XTRA FILL™ Pro X ICB
  ราคาปกติ
  6,200 ฿ 5,794 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  6,200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋าสะพาย MD
  กระเป๋าสะพาย MD
  ราคาปกติ
  1,500 ฿ 1,402 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  1,500 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล MD Oxygen Backpack
  Basic First Aid Kits backpack with tank
  ราคาปกติ
  8,200 ฿ 7,664 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  8,200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • เครื่องควบคุมออกซิเจน
  AREG8715 Meret Regulator
  ราคาปกติ
  2,200 ฿ 2,056 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  2,200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • สายสะพาย Deluxe
  สายสะพาย Deluxe
  ราคาปกติ
  900 ฿ 841 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  900 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋า AIRWAY™ Pro X ICB
  กระเป๋า AIRWAY™ Pro X ICB
  ราคาปกติ
  7,900 ฿ 7,383 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  7,900 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋าปฐมพยาบาล FIRST-IN™ PRO X ICB
  กระเป๋าปฐมพยาบาล FIRST-IN™ PRO X ICB
  ราคาปกติ
  7,900 ฿ 7,383 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  7,900 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • ซิปเสริม (รุ่น 4000)
  ซิปเสริม (รุ่น 4000)
  ราคาปกติ
  200 ฿ 187 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  300 ฿
  ลดราคา
  200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • วาล์วสำหรับถังออกซิเจน CGA870 ถึง 1/4
  วาล์วสำหรับถังออกซิเจน CGA870 ถึง 1/4
  ราคาปกติ
  3,300 ฿ 3,084 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  3,300 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • REDI-IV™ Pack (เวอร์ชั่นเก่า)
  REDI-IV™ Pack (เวอร์ชั่นเก่า)
  ราคาปกติ
  1,200 ฿ 1,122 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  1,500 ฿
  ลดราคา
  1,200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋าปฐมพยาบาล RECOVER™ PRO X ICB
  กระเป๋าปฐมพยาบาล RECOVER™ PRO X ICB
  ราคาปกติ
  15,700 ฿ 14,673 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  15,700 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋าปฐมพยาบาล OMNI™ PRO X ICB
  กระเป๋าปฐมพยาบาล OMNI™ PRO X ICB
  ราคาปกติ
  24,000 ฿ 22,430 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  24,000 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • GO2™ PRO X Red
  ราคาปกติ
  0 ฿ 0 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  0 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • Meret Badge Small
  Meret Badge Small
  ราคาปกติ
  0 ฿ 0 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  0 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • TFAK™ PRO X PINK
  TFAK™ PRO X PINK
  ราคาปกติ
  3,200 ฿ 2,991 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  3,200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • X2 DOUBLE FILL PRO
  ราคาปกติ
  6,200 ฿ 5,794 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  6,200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • I.V.S.S. PRO X
  I.V.S.S. PRO X Meret USA
  ราคาปกติ
  10,500 ฿ 9,813 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  10,500 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • IV MED PRO
  IV MED PRO
  ราคาปกติ
  4,800 ฿ 4,486 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  4,800 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋า Mini med Pro
  กระเป๋า Mini med Pro
  ราคาปกติ
  2,200 ฿ 2,056 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  2,200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • เร็กกูเรเตอร์สำหรับถังออกซิเจน CGA540
  CGA540 Regulator Meret
  ราคาปกติ
  1,700 ฿ 1,589 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  1,700 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระบอกน้ำสูญญากาศ (เก็บความเย็น/ร้อน) 500ml
  Water Bottle
  ราคาปกติ
  370 ฿ 346 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  370 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • ร่มกันแดด สีดำ (โลโก้ Meret)
  ร่มกันแดด สีดำ (โลโก้ Meret)
  ราคาปกติ
  650 ฿ 607 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  650 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋า XTRA FILL, Black
  กระเป๋า XTRA FILL, Black
  ราคาปกติ
  5,000 ฿ 4,673 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  5,000 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • สายรัดถัง Omni O2
  สายรัดถัง Omni O2
  ราคาปกติ
  2,400 ฿ 2,243 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  2,400 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋าปฐมพยาบาล MEDKIT
  กระเป๋าปฐมพยาบาล MEDKIT
  ราคาปกติ
  6,300 ฿ 5,888 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  6,300 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋าปฐมพยาบาล GO2™ PRO ICB
  Meret GO2™ PRO
  ราคาปกติ
  8,400 ฿ 7,850 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  8,400 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • วาล์วสำหรับถังออกซิเจน CGA540
  วาล์วสำหรับถังออกซิเจน CGA540
  ราคาปกติ
  2,800 ฿ 2,617 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  2,800 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • เร็กกูเรเตอร์สำหรับถังออกซิเจน CGA870
  เร็กกูเรเตอร์สำหรับถังออกซิเจน CGA870
  ราคาปกติ
  4,400 ฿ 4,112 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  8,800 ฿
  ลดราคา
  4,400 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • แผ่นอเนกประสงค์ RFM2
  แผ่นอเนกประสงค์ RFM2
  ราคาปกติ
  1,000 ฿ 935 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  3,300 ฿
  ลดราคา
  1,000 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • ห่วงรัดอเนกประสงค์
  ห่วงรัดอเนกประสงค์
  ราคาปกติ
  300 ฿ 280 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  300 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • เทฟลอนโอริง (สีขาว) 1.125UNF2A
  เทฟลอนโอริง (สีขาว) 1.125UNF2A
  ราคาปกติ
  200 ฿ 187 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • เทฟลอนโอริง (สีขาว) 750-16UNF2
  เทฟลอนโอริง (สีขาว) 750-16UNF2
  ราคาปกติ
  200 ฿ 187 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋าปฐมพยาบาล V.E.R.S.A™ PRO X ICB
  กระเป๋าปฐมพยาบาล V.E.R.S.A™ PRO X ICB
  ราคาปกติ
  18,800 ฿ 17,570 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  18,800 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล V.E.R.S.A™ PRO X ICB
  ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล V.E.R.S.A™ PRO X ICB
  ราคาปกติ
  21,900 ฿ 20,467 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  21,900 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋าเสริม Double Deep Stuff
  กระเป๋าเสริม Double Deep Stuff
  ราคาปกติ
  1,000 ฿ 935 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  1,200 ฿
  ลดราคา
  1,000 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • ตัวแบ่ง OMNI
  ตัวแบ่ง OMNI
  ราคาปกติ
  300 ฿ 280 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  300 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • ตัวแบ่ง OMNI 12
  ตัวแบ่ง OMNI 12
  ราคาปกติ
  700 ฿ 654 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  700 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • ซิปเสริม (รุ่น 5000)
  ซิปเสริม (รุ่น 5000)
  ราคาปกติ
  300 ฿ 280 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  300 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • สายรัดถังออกซิเจน OMNI
  สายรัดถังออกซิเจน OMNI
  ราคาปกติ
  2,000 ฿ 1,869 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  2,000 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • Buna โอริง (สีดำ) 1.125UNF2A
  Buna โอริง (สีดำ) 1.125UNF2A
  ราคาปกติ
  200 ฿ 187 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • Buna โอริง (สีดำ) 750-16UNF2A
  Buna โอริง (สีดำ) 750-16UNF2A
  ราคาปกติ
  200 ฿ 187 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋าสะพาย MD Dual Strap
  Oxygen backpack black front
  ราคาปกติ
  2,500 ฿ 2,336 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  2,500 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋าสะพาย DROPSLING™ PRO
  กระเป๋าสะพาย DROPSLING™ PRO
  ราคาปกติ
  6,200 ฿ 5,794 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  6,200 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • กระเป๋าเสริม Deep Stuff™ (เวอร์ชั่นเก่า)
  กระเป๋าเสริม Deep Stuff™ (เวอร์ชั่นเก่า)
  ราคาปกติ
  700 ฿ 654 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  900 ฿
  ลดราคา
  700 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • วาล์วสำหรับถังออกซิเจนแบบสลัก CGA870
  วาล์วสำหรับถังออกซิเจนแบบสลัก CGA870
  ราคาปกติ
  1,400 ฿ 1,308 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  1,400 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • วาล์วสำหรับถังออกซิเจน O2GO
  วาล์วสำหรับถังออกซิเจน O2GO
  ราคาปกติ
  8,500 ฿ 7,944 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  8,500 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • วาล์วสำหรับถังออกซิเจน CGA870 ถึง CGA540
  วาล์วสำหรับถังออกซิเจน CGA870 ถึง CGA540
  ราคาปกติ
  4,800 ฿ 4,486 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  4,800 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • วาล์วสำหรับถังออกซิเจน CGA540
  วาล์วสำหรับถังออกซิเจน CGA540
  ราคาปกติ
  2,800 ฿ 2,617 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  2,800 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • ถังออกซิเจนทางการแพทย์ M9 (MC) พร้อมกับวาล์วสลัก
  ถังออกซิเจนทางการแพทย์ M9 (MC) พร้อมกับวาล์วสลัก
  ราคาปกติ
  4,000 ฿ 3,738 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  4,000 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
 • ถังออกซิเจนทางการแพทย์ ME พร้อมวาล์วสลัก
  ถังออกซิเจนทางการแพทย์ ME พร้อมวาล์วสลัก
  ราคาปกติ
  7,000 ฿ 6,542 ฿ - ex-VAT
  ราคาปกติ
  0 ฿
  ลดราคา
  7,000 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ความพร้อมในการเผยแพร่
  หมดแล้ว
ภาษาไทย th